Maak uw eCampaigner account GDPR compliant!  

Vanaf 25 mei 2018 zal er een nieuwe Europese privacy wet in werking treden, de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. 


Vogelaar helpt 

Deze wet is van toepassing op ieder bedrijf dat persoonsgegevens beheert. Om u in de gelegenheid te stellen om aan deze wet te voldoen, bieden we u een update aan, waarmee we uw eCampaigner account (website, webshop, landing pages, actiemarketing applicaties, communicatie modules, etc) GDPR-compliant kunnen maken. 

U kunt kiezen een aantal opties; 

 1. Technische aanpassingen 
 2. Technische aanpassingen & inhoudelijke aanpassingen 
 3. Aanpassingen & SSL-certificaat


1 Technische aanpassingen

Om aan de GDPR wet te kunnen voldoen, moeten er meerdere technische aanpassingen verricht worden aan uw applicatie. Zo heeft bijvoorbeeld een persoon recht op inzage of het recht om vergeten te worden. Maar ook bij aanwezige formulieren dienen er aanpassingen gedaan te worden om de veiligheid en de privacy van gebruiker (nog) beter te kunnen garanderen. Ook beveiliging en processen worden eveneens steeds belangrijker. U als bedrijf bent verplicht om te voldoen alle voor u relevante GDPR onderwerpen.

Hieronder een opsomming van de technische aanpassingen:

 • Recht om vergeten te worden, automatisering.
 • Recht op inzage van gegevens control panel.
 • Dynamische teksten in privacy statement.
 • SSL certificaat implementatie.
 • Formulier Opt-in controle.
 • Extra security maatregelen.
 • Logboek implementatie (in geval een ‘datalek’).

 

2 Inhoudelijke aanpassingen

De technische aanpassingen maken het mogelijk om GDPR compliant te zijn, maar daarnaast ben u verplicht om een inhoudelijke invulling te geven aan meerdere elementen. Zo dient u uw klant te informeren over het gebruik van analytische cookies en/of functionele cookies. Dit hoeft niet meer via een cookiemelding, uitgezonderd tracking cookies waar wel een cookiemelding verplicht is. Tevens bent u per formulier verplicht aan te geven voor welke doeleinden de opgeslagen data dient. Dit moet dan weer dynamische terugkomen in uw disclaimer en/of privacy verklaring. 

Vogelaar kan ook dit soort verplichtingen voor u uit handen nemen en ervoor zorgen dat uw applicatie 100% GDPR compliant is. U kunt deze werkzaamheden ook volledig zelf doen.  

 

3 SSL-certificaat

Onder de GDPR bent u verplicht om te zorgen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens. Slaat u data van formulieren of nieuwsbriefaanmeldingen op via uw website, webshop, landing page, actiemarketing module of communicatie module? Dan is HTTPS verplicht. Aan een SSL-certificaat zijn jaarlijks terugkerende kosten verbonden.


Prijsinformatie

 • Voor de implementatie van de technische aanpassingen, brengen we per applicatie eenmalig €230,00 in rekening. 
 • Voor de implementatie van de inhoudelijke werkzaamheden brengen we per applicatie €345,00 in rekening. 
 • Voor de implementatie /verlenging van het SSL-certificaat brengen we jaarlijks per url €155,00 in rekening*. 


*tarief is van toepassing indien er nog geen SSL-Certificaat op uw eCampaigner account is ingesteld en u dit in combinatie met de technische aanpassing laat instellen. 

 

Uw GDPR update bestellen, of meer informatie? 

Vul het formulier in, geef uw wensen aan, dan nemen wij contact op om uw wensen door te spreken. 

  

 

Verwerkersovereenkomst

U bent verplicht een verwerkersovereenkomst sluiten als uw dienstverleners, zoals Vogelaar, inschakelt die in uw opdracht persoonsgegevens verwerken. Hierin moet onder andere staan dat gegevens voldoende beveiligd worden, dat er toestemming wordt gevraagd voor het inschakelen van een sub-verwerker en dat de verwerker alleen handelt conform instructies van de verantwoordelijke.

Vogelaar heeft hiervoor een standaard contract gemaakt en is bereid deze te ondertekenen, mits uw applicatie(s) GDPR-compliant zijn. M.a.w. nadat de aanpassingen verricht zijn. 

Vogelaar staat uiteraard altijd open om andere GDPR contracten dan de onze te ondertekenen, echter worden hiervoor dan wel juridische kosten in rekening gebracht.

 

LET OP!

Naast het GDPR compliant maken van uw applicatie, bent u ook verplicht om uw interne processen te scannen op deze wet. Deze wet beslaat namelijk niet alleen "online verkeer", maar alle processen waar persoonlijke data in voor komt. Aanvullende informatie over deze wet leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl