Maak uw eCampaigner account GDPR compliant!  

Inmiddels is de nieuwe Europese privacy wet in werking getreden, de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. 

Deze wet is van toepassing op ieder bedrijf dat persoonsgegevens beheert. Heeft u voor 25 mei 2018 een eCampaigner account afgesloten, dan bieden we u een update aan, waarmee we uw eCampaigner account (website, webshop, landing pages, actiemarketing applicaties, communicatie modules, etc) GDPR-compliant kunt maken. 
 

 1. Technische aanpassingen 
 2. Technische aanpassingen & inhoudelijke aanpassingen 
 3. Aanpassingen & SSL-certificaat


1 Technische aanpassingen

Om aan de GDPR wet te kunnen voldoen, moeten er technische aanpassingen verricht worden aan uw applicatie. Als bedrijf bent u verplicht om te voldoen alle voor u relevante GDPR onderwerpen. Hieronder een opsomming van de technische aanpassingen van de GDPR update:

 • Recht om vergeten te worden, automatisering.
 • Recht op inzage van gegevens control panel.
 • Dynamische teksten in privacy statement.
 • SSL certificaat implementatie.
 • Formulier Opt-in controle.
 • Extra security maatregelen.
 • Logboek implementatie (in geval een ‘datalek’).

 

2 Inhoudelijke aanpassingen

Naast de technische aanpassingen ben u verplicht om een inhoudelijke invulling te geven aan meerdere elementen. Zo dient u uw klant te informeren over het gebruik van analytische cookies en/of functionele cookies. Dit hoeft niet meer via een cookiemelding, uitgezonderd tracking cookies waar wel een cookiemelding verplicht is.

Per formulier (inschrijven nieuwsbrief, registratie voor events, bestelformulieren, aanvraag checklists, whitepapers, etc) bent u verplicht om aan te geven voor welke doeleinden u de data opslaat. Dit moet  terugkomen in uw disclaimer en/of privacy verklaring welke zichtbaar moet zijn bij elk formulier.  

Vogelaar kan deze verplichtingen voor u uit handen nemen en ervoor zorgen dat uw applicatie 100% GDPR compliant is. U kunt deze 'inhoudelijke' werkzaamheden ook volledig zelf doen.  

 

3 SSL-certificaat

Onder de GDPR bent u verplicht om te zorgen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens. Slaat u data van formulieren of nieuwsbriefaanmeldingen op via uw website, webshop, landing page, actiemarketing module of communicatie module? Dan is HTTPS verplicht. Aan een SSL-certificaat zijn jaarlijks terugkerende kosten verbonden. 

LET OP: Facebook heeft de voorwaarden voor het plaatsen van berichten vanuit eCampaigner op de gekoppelde tijdlijn aangescherpt. Facebook accepteert m.i.v. 6 oktober 2018 geen koppeling tussen Facebook en uw eCampaigner account indien er geen valide SSL-certificaat is ingesteld. 

De technische uitleg van Facebook leest u op het Facebook blog voor ontwikkelaars.


Prijsinformatie

 • Voor de implementatie van de technische aanpassingen, brengen we per applicatie eenmalig €230,00 in rekening. 
 • Voor de implementatie van de inhoudelijke werkzaamheden brengen we per applicatie €345,00 in rekening. 
 • Voor de implementatie /verlenging van het SSL-certificaat brengen we jaarlijks per url €155,00 in rekening*


*tarief is van toepassing indien er geen SSL-Certificaat op uw eCampaigner account is ingesteld en u dit in combinatie met de technische aanpassing laat instellen. 

 

Verwerkersovereenkomst

Als 'opdrachtgever' bent u verplicht een verwerkersovereenkomst sluiten met uw dienstverleners en partners, zoals Vogelaar, die u inschakelt om in uw opdracht persoonsgegevens te verwerken. Hierin moet onder andere staan dat gegevens voldoende beveiligd worden, dat er toestemming wordt gevraagd voor het inschakelen van een sub-verwerker en dat de verwerker alleen handelt conform instructies van de verantwoordelijke.

Vogelaar heeft hiervoor een standaard contract gemaakt en is bereid deze te ondertekenen, mits uw applicatie(s) GDPR-compliant zijn. M.a.w. nadat de aanpassingen verricht zijn. 

Vogelaar staat uiteraard altijd open om (uitsluitend in goed overleg) andere GDPR contracten dan de onze te ondertekenen.

 

LET OP!

Naast het GDPR compliant maken van uw applicatie, bent u ook verplicht om uw interne processen te scannen op deze wet. Deze wet beslaat namelijk niet alleen "online verkeer", maar alle processen waar persoonlijke data in voor komt. Aanvullende informatie over deze wet leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl