...

Postwet op de schop wegens instortende markt

 

De postmarkt krimpt in grote snelheid: sinds 2009 is het aantal poststukken per jaar meer dan gehalveerd! Waar dit aantal in 2009 nog op 5 miljard lag, ligt het nu op <2,5 miljard. We hoeven u niet te vertellen dat dit een enorme krimp is. In de niet gereguleerde pakkettenmarkt is juist wel een stijging zichtbaar.

 

Postmarkt t.o.v. pakkettenmarkt

De omzet van de pakketmarkt overtreft inmiddels de postmarkt. In 2016 was die 1,8 miljard tegenover 1,18 miljard in de postmarkt. Het volume is alleen nog lang niet te vergelijken: in 2016 werden 2,8 miljard poststukken bezorgd tegenover 350 miljoen pakketten. Om de postvoorziening op de lange termijn in stand te houden, moet er wel wat gebeuren.

 

Advies aan Tweede kamer

Er wordt opnieuw gekeken naar de postwet. Om te zorgen voor een breed gedragen inrichting in de postmarkt is er een Postdialoog geïnitieerd. Het afgelopen half jaar spraken meer dan dertig betrokken bedrijven, branche- en consumentenorganisaties en belanghebbenden over de toekomst van de postmarkt met elkaar in de zogenoemde Postdialoog. Onder leiding van Marjan Oudeman.

Naar aanleiding van dit postdialoog is er vorige week (week 24) een adviesrapport overhandigd aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat die er verdere opvolging aan heeft gegeven: het kabinetsstandpunt over de toekomst van de postmarkt is 15 juni naar de Tweede Kamer gestuurd met het adviesrapport als bijlage. U vindt een link naar het adviesrapport, de kamerbrief van de staatssecretaris en verdere informatie in de drie documenten onderaan deze pagina.

 

Update: half november

Voortbestaan Postmarkt in gevaar

De politiek heeft inmiddels besloten dat de twee grote spelers in de postmarkt PostNL en Sandd samen moeten gaan. Dit zorgt voor grote bedreigingen.

Waarom is dit een slecht plan?

 • Het is slecht voor de werkgelegenheid

 • Er bestaat geen onderhandelingspositie meer

 • Prijs zal stijgen door ontstaan monopolietarieven

 • Servicegerichtheid komt onder druk, wegens weinig tot geen concurrentie in de markt

 • Kwaliteit komt onder druk, wegens weinig tot geen concurrentie in de markt

 • Minder drive bij PostNL om te innoveren

 • Ook minder keuze voor de consument. O.a. weer 1 postzegel. Sandd zegel komt dan weer te vervallen.

Conclusie: er zal minder drukwerk worden verstuurd!

---

 

Vogelaar en de postwet

Mark Bonenkamp, Algemeen directeur van Vogelaar, is gevraagd om deel te nemen aan de Postdialoog over de nieuwe Postwet. Om namens het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO) zijn jarenlange ervaring in de markt en zijn zienswijze hierover te delen.

Wat betreft de Direct Mail markt, de markt waarin Vogelaar zich voornamelijk bevindt, zijn onze eigen ervaringen dat deze markt gelukkig alleen maar aantrekt. Deze stijging is te verklaren door verschillende redenen:

 • De economie trekt aan, waardoor zowel consumenten als bedrijven meer gaan investeren.

 • De nieuwe AVG-wetgeving maakt het moeilijk om consumenten ongevraagd een commerciële e-mail toe te sturen. Het versturen van een direct mail (DM) heeft een hoge attentiewaarde en blijft wel toegestaan. Hierdoor wordt het versturen van een DM een stuk aantrekkelijker.

 • Het huis-aan-huis beleid wordt in steeds meer gemeenten zo omgedraaid dat mensen in principe geen huis-aan-huis bladen door hun brievenbus mogen krijgen, tenzij zij een Ja- Ja sticker op hun deur hebben. Hierdoor wordt ook het versturen van huis- aan- huis bladen minder aantrekkelijk.

 • En omdat er tegenwoordig minder post op de mat valt, krijgt de Direct Mail des te meer aandacht.

 

De toekomst

Waar de aanpassingen, die moeten leiden tot een markt waarin postbezorging betaalbaar en betrouwbaar blijven, precies tot leiden blijft afwachten, maar dat er serieus aandacht aan wordt besteed is duidelijk!

 

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Meer informatie en documentatie over de Postwet:

Adviesrapport toekomst postmarkt n.a.v. de Postdialoog
Kamerbrief
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl

 

Externe bronnen: Rijksoverheid: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Postdialoog.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief